Home » news » สตรีนิยมถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต

สตรีนิยมถูกกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต

ผู้บริหารสื่อฝรั่งเศสหลายคนถูกระงับหรือไล่ออกเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางออนไลน์ผ่านกลุ่ม Facebook ส่วนตัว ส่วนใหญ่เป็นเพศชายเล็งกลุ่มนักเขียนสตรีและนักกิจกรรมสตรี ผู้คนหลายสิบคนเล่าประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์โดยกลุ่มนี้เนื่องจากมีการเปิดตัวโดยLibérationหนังสือพิมพ์ซ้ายของฝรั่งเศส

นักข่าวของLibérationสองคนถูกระงับ หนึ่งผู้แปลอิสระ Vincent Glad ผู้ก่อตั้งกลุ่มในปี 2009 ขอโทษบน Twitter (ในฝรั่งเศส) โดยบอกว่าตอนนี้เขารู้แล้วว่า “การปฏิบัติเช่นนี้ไม่เป็นที่ยอมรับและ ‘LOL’ ก็ไม่ตลกเลย ด้วยการใช้บัญชี Twitter ที่ไม่ระบุชื่อส่วนใหญ่สมาชิกของกลุ่มล้อเลียนนักข่าวคนหนึ่งซึ่งหลายคนเป็นผู้หญิง พวกเขายังทำเรื่องตลกเกี่ยวกับการข่มขืนและแชร์รูปภาพของบุคคลที่ถูกถ่ายรูปมากกว่าภาพลามกอนาจาร