Home » health news » จิตวิญญาณในชีวิตของคนหนุ่มสาวที่อ่อนแอ

จิตวิญญาณในชีวิตของคนหนุ่มสาวที่อ่อนแอ

เยาวชนทั้งสองแสดงมุมมองทั้งด้านบวกและด้านลบของพระเจ้าการอธิษฐานและการสนับสนุนจากชุมชนทางศาสนาและจิตวิญญาณ โดยไม่คำนึงถึงมุมมองของพวกเขาสิ่งสำคัญที่ควรทราบ Oxhandler อธิบายว่าพวกเขากำลังพูดถึงหัวข้อเหล่านี้ซึ่งบางครั้งนักสังคมสงเคราะห์และที่ปรึกษามักไม่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อประเมินหรืออภิปราย ถ้าเรายังละเลยต่อไปเราก็ละเลยการมีชีวิตที่กว้างใหญ่ไพศาลของประชาชน

ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับปัญหาทางคลินิก กล่าวว่าการอภิปรายดังกล่าวสามารถช่วยขับทางเลือกในการรักษาต่อไปได้ ในฐานะที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตจำแนกว่าบริการด้านสุขภาพจิตให้บริการหรือจัดการกับกลยุทธ์ในการแนะนำสิ่งใดสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเขาเข้าใจบทบาทของศาสนา / จิตวิญญาณในชีวิตของคนหนุ่มสาวที่อ่อนแอที่พวกเขาให้บริการ